Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи относно участие за обществена поръчка

Документи относно участие за обществена поръчка.

Документи за сваляне:

Административни сведения за участника: Изтегли

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка : Изтегли

Ценово предложение: Изтегли

Декларация: Изтегли

Договор: Изтегли

Техническо предложение: Изтегли

Условия за участие: Изтегли