Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Образование

Заповед за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2024 г. и Бюджет училища и Бюджет ДГ

Заповед за разпределение на средствата, получени на разходни стандарти за 2024 г. Изтегли
Бюджет училища за 2024г. Изтегли
Бюджет детски градини Изтегли

МОТИВИ и ПРОЕКТ на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Белово за периода 2023-2025 година

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Белово в регламентирания 30-дневен срок, считано от 25.08.2023 г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Белово 2023-2025 г., на: e-mail: kmet@belovo.bg или в деловодството на Община Белово на адрес: 4470, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, ул. „Орфей“ № 4А

За повече информация :

Мотиви за публикуванеИзтегли
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Белово за плановия период 2023 – 2025 година.Изтегли
ПЛАН БЕЛОВОИзтегли

ОТЧЕТ

по член 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода 01.01.2022г. до 31.12.2022 г.

ИЗТЕГЛИ

Заповед на кмета на община Белово за определяне на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2020 г.

З А П О В Е Д

№ 76
гр. Белово, 28.02.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Read More