Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Структура и състав

Постоянни комисии

Разпределение на общинските съветници в постоянни комисии към Общински съвет – БЕЛОВО за мандат 2019 – 2023 г.

Постоянна комисия по "Бюджет, финанси и икономическо развитие"
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски
3. Иван Ангелов Кехайов
Постоянна комисия по "Устройство на територията, строителство и общинска собственост":
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов
3. Цветелина Георгиева Спасова
Постоянна комисия по "Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство":
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев
3. Любомир Георгиев Калайджийски
Постоянна комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции":
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов
3. Димитър Георгиев Марков
Постоянна комисия по "Образование, култура, здравеопазване и социални дейности":
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев
3. Велизар Здравков Илов
Постоянна комисия по "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси":
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов
3. Стойко Стойчев Стефанов

 

Председател

Председател на Общински съвет – Белово
инж. Костадин Варев
Телефон за контакт: 

Адрес на Общински съвет – Белово
ул. „Христо Ботев“ № 12, гр. Белово 4470
Телефон / факс: 03581 26 80

E-mail-те: obsbelovo@abv.bg и obs@belovo.eu ще бъдат активни до 29.02.2020г.

НОВИЯТ E-MAIL АДРЕС НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО ЩЕ БЪДЕ: info@obsbelovo.com

!!! Считано от 01.03.2020г. ще работи САМО НОВИЯТ E-mail адрес !!!