Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Uncategorized

Дневен ред – 2023г – 2027

Дневен редФайлове
Проект на дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Белово – 13.02.2024 г.Изтегли
Проект на дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Белово – 09.02.2024 г.Изтегли
Проект на дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Белово – 25.01.2024 г.Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Белово – 21.12.2023 г.Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Белово – 13.12.2023 г.Изтегли

Система за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел„Устройство на територията, управление на собствеността и хуманитарна политика”и Началник отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността  Началник на отдел  „Устройство на територията, управление на собствеността и хуманитарна политика”, 1/една / щатна бройка в Дирекция „Специализирана администрация”, в Общинска администрация – гр. Белово.