Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Uncategorised

Защита на личните данни

Считано от 25 май 2018 година е в сила Регламент /ЕС/ 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/ 46/ ЕО / Общ регламент относно защитата на данните/, който урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички страни- членки на Европейския съюз.

Read More

Обществени поръчки – открити след 15.04.2016 г.

Публичен търг с явно наддаване За продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.2.1085

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, във връзка с Решение № 509 от 30.09.2013 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед № 188 от 06.07.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

 

Общински вестник - Община Белово

Общински вестник

Общински вестник - Община Белово

Разпространява се безплатно !

Заглавие Документи
Общински вестник за месец Април 2021 г. / брой 4
Общински вестник за месец Март 2021 г. / брой 3
Общински вестник за месец Февруари 2021 г. / брой 2
Общински вестник за месец Януари 2021 г. / брой 1
Общински вестник за месец Декември 2020 г. / брой 7
Общински вестник за месец Ноември 2020 г. / брой 6
Общински вестник за месец Октомври 2020 г. / брой 5
Общински вестник за месеци Август – Септември 2020 г. / брой 4
Общински вестник за месец Юли 2020 г. / брой 3
Общински вестник за месеци Май – Юни 2020 г. / брой 2
Общински вестник за месеци Януари – Февруари 2020 г. / брой 1
Юбилеен брой на Общински вестник за месец Октомври 2019 г./ брой 8
Общински вестник за месеци Август – Септември 2019 г. / брой 7
Общински вестник за месец Юли 2019 г. / брой 6
Общински вестник за месец Юни 2019 г. / брой 5
Общински вестник за месец Mай 2019 г. / брой 4
Общински вестник за месец Април 2019 г. / брой 3
Общински вестник за месеци Февруари-Март 2019 г. / брой 2
Общински вестник за месец Януари 2019 г. / брой 1
Общински вестник за месеци Октомври, Ноември, Декември 2018 г. / брой 8
Общински вестник за месеци Юли, Август и Септември 2018 г. / брой 7
Общински вестник за месец Юни 2018 г. / брой 6
Общински вестник за месец Май 2018 г. / брой 5
Общински вестник за месец Април 2018 г. / брой 4
Общински вестник за месец Март 2018 г. / брой 3
Общински вестник за месец Февруари 2018 г. / брой 2
Общински вестник за месец Януари 2018 г. / брой 1
Общински вестник за месец Ноември-Декември 2017 г. / брой 6
Общински вестник за месец Октомври 2017 г. / брой 5
Общински вестник за месеци Юли, Август, Септември 2017 г. / брой 4
Общински вестник за месеци Април, Май и Юни 2017 г. / брой 3
Общински вестник за месеци Февруари и Март 2017 г. / брой 2
Общински вестник за месеци Декември 2016 – Януари 2017 / брой 1
Общински вестник за месеци Ноември 2016 г. / брой 8
Общински вестник за месеци Октомври 2016 г. / брой 7
Общински вестник за месеци Август – Септември 2016 г. / брой 6
Общински вестник за месец Юли 2016 г. / брой 5
Общински вестник за месец Юни 2016 г. / брой 4
Общински вестник за месец Май 2016 г. / брой 3
Общински вестник за месеци Март – Април 2016 г. / брой 2
Общински вестник за месеци Януари – Февруари 2016 г. / брой 1

Архив


ОБЩИНА БЕЛОВО - ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Заглавие Документи
Информационен бюлетин за месец Август 2015 г.
Информационен бюлетин за месец Януари, Февруари 2015 г.
Информационен бюлетин за месец Септември, Октомври, Ноември 2014 г.
Информационен бюлетин за месец Май, Юни, Юли 2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№РОП-105/17.06.2014 год

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ

 в публична покана с предмет:

„Строителство на обект: подобект:

”Укрепване на бреговете на река Яденица чрез

изграждане на подпорна стена в района на УПИ V за

многофункционална сграда, кв.64а”;

подобект”Укрепване на бреговете на река Яденица

чрез изграждане на подпорна стена в района на УПИ  II- за озеленяване, кв.64”;

подобект: „Подпрона стена на река Яденица за укрепване на захранващ

водопровод в УПИ XI– за озеленяване,

кв.29 по плана на село Голямо Белово

Read More

Дневен ред – 2011

Дневен ред Файлове
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет – Белово – 29.09.2011 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет – Белово – 07.09.2011 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет – Белово – 30.08.2011 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет – Белово – 31.05.2011 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет – Белово – 31.03.2011 г. Изтегли

Дневен ред – 2012

Дневен ред Файлове
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет – Белово – 30.11.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет – Белово – 29.06.2012 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет – Белово – 16.05.2012 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет – Белово – 16.04.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет – Белово – 27.04.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет – Белово – 30.03.2012 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет – Белово – 14.03.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет – Белово – 29.02.2012 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет – Белово – 15.02.2012 г. Изтегли
– Допълнение към Дневен ред – 15.02.2012 г. Изтегли