Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи издадени от ДГ „Щурче“

Документи издадени от ДГ "Щурче"

Документи:

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно обучение / 06.03.2019г. / – Изтегли

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование / 06.03.2019г. / – Изтегли

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование / 06.03.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/