Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID- 9041205

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID – 9041205

Документи:

Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП – Изтегли

Проект договор – Изтегли

Публична покана – Изтегли

Техническо задание – Изтегли

Ценово предложение Образец №3 – Изтегли

Оферта Образец №1 – Изтегли