Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси ID: 00112-2016-00046

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щурче", гр. Белово, ЦДГ- с.Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово, и  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в с. Дъбравите" ID: 00112-2016-00046.

Документи:

Договор / 13.10.2016 г. / – Изтегли