Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси

Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0005

Документи:

Договор АРД-60 / 04.10.2018г. / – Изтегли

Обявление за възложена поръчка – 871435 / 05.10.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/