Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2015-0003

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по проект "Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел по пешеходна улица от о.т. 160 до о.т. 189 в град Белово" ID: 00112-2015-0003

Документи:

Покана – Изтегли

Оферта – Изтегли

Декларация ЕИК – Изтегли

Декларация чл. 47-1- 2 ЗОП – Изтегли

Декларация чл. 47-1- 2-5 ЗОП – Изтегли

Декларация за подизпълнители – Изтегли

Декларация от подизпълнител – Изтегли

Списък на експертите – Изтегли

Декларация от експерт – Изтегли

Проекто- договор допълнен – Изтегли

Биография експерт – Изтегли

Авторски надзор – Изтегли