Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 9051524

"Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Белово , на ел. инсталацията и ел. оборудване на сградата на община Белово и сградите в кметства: с. Дъбравите, с. Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, помещението за административно обслужване в кв. Малко Белово, Домашен социален патронаж в гр. Белово, ул. „Христо Ботев" №12, Дневен център за деца с увреждания, ОДЗ „Щурче" и ЦДГ- с. Сестримо, Център за настаняване на възрастни хора от семеен тип в с. Дъбравите, Читалища през 2016 г." ID: 9051524

Документи:

Тръжна документация / 21.03.2016г. / – Изтегли

Проект на договор / 21.03.2016г. / – Изтегли

Образец № 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата / 21.03.2016г. / – Изтегли

Образец № 2 – Административни сведения / 21.03.2016г. / – Изтегли

Образец № 3 – Списък на лицата, които ще участват при изпъление на поръчката / 21.03.2016г. / – Изтегли

Образец № 4 – Професионална автобиография / 21.03.2016г. / – Изтегли

Образец № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП / 21.03.2016г. / – Изтегли

Образец № 6 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП / 21.03.2016г. / – Изтегли

Образец № 7 – Ценово предложение / 21.03.2016г. / – Изтегли

Образец № 8 – Техническо предложение / 21.03.2016г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/