Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 905320

Ремонт и обновяване на пътна настилка и улици в град Белово, община Белово ID: 905320

Документи:

Образец №1 – Административни сведения / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Образец №2 – Декларация по чл.47 от ЗОП / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Образец №3 – Списък – декларация на строителството / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Образец № 4-5 – Декларация за техническо оборудване и технически лица / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Методика за оценка / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Количествено стойностна сметка / 14.04.2016 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/