Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

"Рехабилитация на уличната мрежа в Община Белово"

Документи:

Проект на договор / 17.02.2020г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 17.02.2020г. / – Изтегли

Методика за комплексна оценка на офертите / 17.02.2020г. / – Изтегли

Тръжна документация / 17.02.2020г. / – Изтегли

ЕЕДОП / 17.02.2020г. / – Изтегли

Технически проекти / 17.02.2020г. / – Изтегли

Количествена сметка / 18.02.2020г. / – Изтегли

Графична част/ 18.02.2020г. / – Изтегли

Текстова част / 18.02.2020г. / – Изтегли

Рехабилитация – ул.19 с. Аканджиево / 18.02.2020г. / – Изтегли

Рехабилитация – ул.Азово от ул. Юндола до ул. Иван Вазов / 18.02.2020г. / – Изтегли

Рехабилитация – ул.Априлско въстание от ул. Иван Вазов до ул. Георги Бенковски / 18.02.2020г. / – Изтегли

Рехабилитация – ул.Балабаница от ул. Юндола до ул. Иван Вазов / 18.02.2020г. / – Изтегли

Рехабилитация – ул.Георги Бенковски от ул. Априлско въстание до ул. Свети Спас / 18.02.2020г. / – Изтегли

Рехабилитация – ул.Чавдар Войвода от ул. Иван Вазов до ул. Априлско въстание / 18.02.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/