Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

Текущ ремонт и рехабилитация на съществуващи улици в Община Белово

Документи:

Проект на договор / 08.05.2020г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 08.05.2020г. / – Изтегли

Методика за комплексна оценка на офертите / 08.05.2020г. / – Изтегли

Тръжна документация / 08.05.2020г. / – Изтегли

Количествена сметка / 08.05.2020г. / – Изтегли

ЕЕДОП / 08.05.2020г. / – Изтегли

Образец 1 – Опис / 08.05.2020г. / – Изтегли

Образец 3 – Техн.предложение / 08.05.2020г. / – Изтегли

Образец 4 – Ценово предлоление / 08.05.2020г. / – Изтегли