Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Изпълнение на СМР за обект: "Укрепителни мероприятия по съоръженията и корекцията на река Крива – село Сестримо"

Документи:

Решение 918211 РОП-193 / 25.06.2019г. / – Изтегли

Покана за участие РОП-194 / 25.06.2019г. / – Изтегли

Писмо / 25.06.2019г. / – Изтегли