Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията – ЕТАП 3 ПО КОРИТОТО НА Р.ЯДЕНИЦА В ЧЕРТИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.БЕЛОВО"

Документи:

Решение 940404 / 23.10.2019г. / – Изтегли

Линк към АОП

https://www.livechatalternative.com/