Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Възстановяване сградата на народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий – 1910" след пожар, УПИ-V – Културен дом, кв. 29 по ПУП на с. Мененкьово Община Белово ID: 00112-2017-0002.

Документи:

Обявление / 13.06.2017 г. / – Изтегли

Решение / 13.06.2017 г. / – Изтегли

Линк към АОП

Решение за изменение на обявление – 792484 / 20.06.2017 г. / – Изтегли

Методика за оценка на оферти / 20.06.2017 г. / – Изтегли

Съобщение за отваряне на ценовите оферти / 25.08.2017г. / – Изтегли