Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово" по обособени позиции. ID: 9065661

Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт  GSM/UMTS"
Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мрежа".
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на мобилни и фиксирани телефонни услуги и предоставяне на пакет от опълнителни услуги, съгласно техническо задание.

Документи:

Обява РОП – 50 / 27.06.2017 г. / – Изтегли

Обявление ID: 9065661 / 27.06.2017 г. / – Изтегли