Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап“ ID: 00112-2016-0004

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап: I-етап – "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 – о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 – край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул."Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" – о.т. 208,ул."Георги Бенковски" – о.т.208, ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско възстание" – край о.т.192, ул."Иван Вазов"  ID: 00112-2016-0004

Обявления

12.04.2016 г.

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап: I-етап – "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 – о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 – край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул."Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" – о.т. 208,ул."Георги Бенковски" – о.т.208, ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско възстание" – край о.т.192, ул."Иван Вазов"  ID: 00112-2016-0004

Документи за участие

12.04.2016 г.

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап: I-етап – "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 – о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 – край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул."Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" – о.т. 208,ул."Георги Бенковски" – о.т.208, ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско възстание" – край о.т.192, ул."Иван Вазов"  ID: 00112-2016-0004

Разяснения по документацията

18.04.2016 г.

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап: I-етап – "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 – о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 – край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул."Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" – о.т. 208,ул."Георги Бенковски" – о.т.208, ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско възстание" – край о.т.192, ул."Иван Вазов"  ID: 00112-2016-0004

Протоколи и документи на комисиите

22.07.2016 г.

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап: I-етап – "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 – о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 – край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул."Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" – о.т. 208,ул."Георги Бенковски" – о.т.208, ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско възстание" – край о.т.192, ул."Иван Вазов"  ID: 00112-2016-0004

https://www.livechatalternative.com/