Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Парламентарни избори на 11 юли 2021 г.

Избори за народни представители за народно събрание на 11 юли 2021 г.

Наименование Файлове

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Изтегли

Заповед №273 / 18.05.2021г

Изтегли

Заповед №274 / 18.05.2021г

Изтегли

Покана

Изтегли

ГД "ГРАО" СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

Справка

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Посети

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. – Прил.№12

Изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. – Прил.№14

Изтегли

Покана

Изтегли

Заповед за образуване на ПСИК

Изтегли

Заповед №307 / 17.06.2021г

Изтегли

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021

Отвори

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021

Отвори

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Отвори

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация

Отвори

Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Отвори

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

Отвори

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Отвори

Обява – крайна дата за подаване на заявления

Изтегли

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Изтегли

ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКА ЗА ПОМОЩ

Изтегли

Разяснителна кампания /видео клипове/

Виж

Разяснителна кампания /видео клипове със субтитри/

Виж

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/