Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Плащания по договор

Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Белово ,на ел. инсталацията и ел. оборудване на сградата на община Белово и сградите в кметства: с. Дъбравите, с. Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, помещението за административно обслужване в кв. Малко Белово, Домашен социален патронаж в гр. Белово, ул. „Христо Ботев“ №12, Дневен център за деца с увреждания, ОДЗ „Щурче“ и ЦДГ- с. Сестримо, Читалища през 2015 г. – ID 9038552

Документи:

Справка плащания 01.08.2015г.- Изтегли

Справка плащания 01.07.2015г.- Изтегли

Справка плащания 01.06.2015г. – Изтегли

Справка плащания 03.05.2015г. – Изтегли

Справка плащания 01.04.2015г. – Изтегли