Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за съставяне на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:
Партия "ГЕРБ";
Коалиция "БСП за България";
Коалиция "Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО"
Партия "ДПС";
Партия "Воля"
В ОБЩИНА БЕЛОВО

ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ,
НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ,
Коалиция "Демократична България – обединение"
И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.90, ал.2,изр.1, чл. 91, ал.1,2,3, от Изборния кодекс, Решение№935-МИот 02.09.2019г.наЦИК и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, Ви каня на 14.10.2019г.от 16.00ч./понеделник/ в кабинета на кмета в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул. „Орфей“№ 4а.за участие в консултации за определяне състава на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ за община Белово във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

На консултациите е необходимо да представите:

а) писмено предложение за състав на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/, което съдържа:
– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква "а".

Телефон за контакти и допълнителна информация: Цветозара Блажева-Секретар на община Белово-0882408222 и Любомира Танева-ст. спец. "РД и ЕП"- 0884004883.

НЕНКА ТОДОРОВА/П/
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Покана / 12.10.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/