Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисията – ID -00112-2015-0002

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово“ – ID -00112-2015-0002

Документация:

Протокол № 1 – Изтегли

Протокол № 2 – 24.07.2015 г. – Изтегли

Уведомление до участниците за отваряне на ценови предложения – 24.07.2015 г. Изтегли

Протокол № 3 – Изтегли

Решение № РОП 88/04.08.2015 – Изтегли

Решение № РОП 90/07.08.2015 – Изтегли