Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2016-00046

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щурче", гр. Белово, ЦДГ- с.Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово, и  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в с. Дъбравите" ID: 00112-2016-00046

Документи:

Протокол № 1 / 02.06.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 2 / 06.06.2016 г. / – Изтегли

Съобщение – отваряне на цени /14.06.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 3 / 17.06.2016 г. /Изтегли

Решение за избор на изпълнител / 17.06.2016 г. / – Изтегли