Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2018-0007

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за целите на проект "Ремонт, Реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Община Белово – ДГ Щурче" ID: 00112-2018-0007

Документи:

Протокол 1 РОП-215 / 23.08.2018г. / – Изтегли

Протокол 2 РОП-262 / 12.09.2018г. / – Изтегли

Протокол 3 РОП-94 / 08.04.2019г. / – Изтегли

Съобщение за отваряне на ценови предложения РОП- 95 / 08.04.2019г. / – Изтегли

Протокол 4 РОП-117 / 19.04.2019г. / – Изтегли

Доклад РОП-118 / 19.04.2019г. / – Изтегли

Решение РОП-124 / 25.04.2019г. / – Изтегли