Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2018-0012

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на Община Белово, извършване на  специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Белово и извършване на специализиран превоз за дневен център за деца с увреждания по утвърдени направления" ID: 00112-2018-0012.

Документи:

Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП / 10.01.2019 г. / – Изтегли

Протокол 1 / 10.01.2019 г. / – Изтегли

Протокол 2 / 23.01.2019 г. / – Изтегли

Решение №48/ 31.01.2019 г. / – Изтегли

Доклад / 31.01.2019 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/