Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2014/2015 година ID: 9034571

Зимно поддържане на  улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2014/2015 година. ID: 9034571

Обявление

10.10.2014 г.

Зимно поддържане на  улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2014/2015 година. ID: 9034571

Документи за участие

10.10.2014 г.

Зимно поддържане на  улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2014/2015 година. ID: 9034571

 

Разяснения по документацията

 

 

Протоколи на комисия

 

 

Договори и споразумения

 

 

Плащания по договор

18.05.2015

Зимно поддържане на  улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2014/2015 година. ID: 9034571