Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID- 9041205

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID – 9041205

Обявления

27.04.2015 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID – 9041205

Документи за участие

27.04.2015 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID – 9041205

Разяснения по документацията

Договори и споразумения

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID – 9041205

19.05.2015 г.

Протоколи и документи на комисиите

15.05.2015 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID – 9041205

Плащания по договор

30.09.2015

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID – 9041205