Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2015 / 2016 год. – ID: 9046054

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2015/2016 год. – ID: 9046054

Обявления

17.09.2015 г.

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2015/2016 год. – ID: 9046054

Документи за участие

17.09.2015 г.

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2015/2016 год. – ID: 9046054

 

Разяснения по документацията

 

Протоколи и документи на комисиите

02.10.2015 г.

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2015/2016 год. – ID: 9046054

Договори и споразумения

05.10.2015 г.

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2015/2016 год. – ID: 9046054

 

Плащания по договор

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/