Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Доставка на дървесни пелети за „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора“ в с.Дъбравите, за отоплителен сезон 2015 -2016 г. – ID: 9048069

Доставка на дървесни пелети за  „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора“ в с.Дъбравите, за отоплителен сезон 2015 -2016 г.. – ID: 9048069

Обявления

25.11.2015 г.

Доставка на дървесни пелети за  „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора“ в с.Дъбравите, за отоплителен сезон 2015 -2016 г.. – ID: 9048069

Документи за участие

25.11.2015 г.

Доставка на дървесни пелети за  „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора“ в с.Дъбравите, за отоплителен сезон 2015 -2016 г.. – ID: 9048069

 

Разяснения по документацията

 

Протоколи и документи на комисиите

08.12.2015 г.

Доставка на дървесни пелети за  „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора“ в с.Дъбравите, за отоплителен сезон 2015 -2016 г.. – ID: 9048069

Договори и споразумения

09.12.2015 г.

Доставка на дървесни пелети за  „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора“ в с.Дъбравите, за отоплителен сезон 2015 -2016 г.. – ID: 9048069

 

Плащания по договор