Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията – ID: 00112-2016-00045

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045, публикувана с Обявление в АОП с номер 728786 и Решение с номер 728783

Документи:

Отговор на запитване / 09.05.2016 г. / – Изтегли