Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията ID: 00112-2018-0010

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР по обособени позиции ID: 00112-2018-0010

Обособена позиция 1 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Дъбравите" и
Обособена позиция 2 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Мененкьово".

Документи:

Разрешение за строеж – с.Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Технически проект – с.Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Количествена сметка – с. Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Количествена сметка 1.1. – с. Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Количествена сметка 1.2. – с. Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Геодезия – с.Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Детайли на мотажните възли – с.Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Документация – Пожарна безопасност – с.Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Ситуация на водопроводна мрежа – с.Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Профили – с.Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Технически проект – с.Мененкьово / 28.09.2018г. / – Изтегли

Разрешение за строеж – с.Дъбравите / 28.09.2018г. / – Изтегли

Количествена сметка – с. Дъбравите / 28.09.2018г. / – Изтегли

Предпроектни инвестиционни проучвания – с. Дъбравите / 28.09.2018г. / – Изтегли

Работен проект – с. Дъбравите / 28.09.2018г. / – Изтегли

Пожарна безопасност – с. Дъбравите / 28.09.2018г. / – Изтегли

Чертежи – с. Дъбравите / 28.09.2018г. / – Изтегли

Отговор на запитване РОП – 290 / 28.09.2018г. / – Изтегли

Отговор на запитване РОП – 292 / 04.10.2018г. / – Изтегли

Количествена сметка 1 – с. Мененкьово / 04.10.2018г. / – Изтегли

Количествена сметка 2 – с. Мененкьово / 04.10.2018г. / – Изтегли

Отговор на запитване РОП – 303 / 08.10.2018г. / – Изтегли

Количествена сметка – с. Дъбравите / 09.10.2018г. / – Изтегли

Разяснения по документация за участие в открита процедура – с. Дъбравите и с. Мененкьово РОП-308 / 16.10.2018г. / – Изтегли