Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Регистър на ПУП, преписки и отчуждаване

Регистър на ПУП, преписки и отчуждаване

Наименование Файлове
Заповед 379 от 15.07.2021год. за учредяване на безсрочен сервитут в ПИ с пл. 133, кв. 18 собственост на Станимир Дяков Коюмджиев и Младен Дяков Коюмджиев Изтегли
Заповед за отчуждаване № 266 / 30.07.2020 Изтегли
Протокол от 14.05.2021год. на комисия по чл.210 от ЗУТ Изтегли
Оценка за определяне стойността на сервитутните права за експлоатация и поддръжка на изградени геозащитни съоръжения в на обекта от първостепяенно значение ,,Укрепване на свлачища в кв.17 и кв.18 село Габровица, Изтегли