Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Туристически информационен център – гр. Белово

Туристически информационен център – Белово е създаден по проект „Създаване на туристически информационен център в гр. Белово“ от Стратегията за местно развитие на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ по Програмата за развитие на селските райони, ос 4 ЛИДЕР, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 12 046.00 лева и е финансиран по договор 36/3/3131262 от 06.08.2014 г. Бенефициент по проекта е Община Белово.

Основната цел на проекта е да се подобри туристическата инфраструктура и съоръженията за посетителите в град Белово, като се създаде туристически информационен център за информационно и рекламно обслужване, провеждане на активен маркетинг и реклама на туристическия продукт и експониране на туристическите обекти на територията на Община Белово. Чрез проекта се закупи обзавеждане и оборудване за създаване на туристически информационен център в сградата на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927 г.“. Центъра се намира на партера на читалищната сграда, лесно достъпен до гражданите и посетителите на общината. На фасадата са читалището се постави информационна табела с надпис „Туристически информационен център“.
Проекта има за цел да отговори на идентифицираната нужда на община Белово за предоставяне и популяризиране на културното и природно наследство на региона. Туристите в общината при посещение на града ще имат възможност да получат информация за туристическите обекти в местността, паметниците на културата, музеи, информация за местата за настаняване и хранене, както и местата за развлечение.

Уеб сайт: http://belovo.weebly.com/

https://www.livechatalternative.com/