Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

График за трасиране и въвод във владение на новообразувани имоти

График за трасиране и  въвод   във  владение  на новообразувани  имоти  по плана на новообразуваните  имоти  за:
Местност „Кутела – Додови ниви”, з-ще гр.Белово и Местност „Горен друм – Друма”, з-ще с.Момина клисура.

 

Документи:

График – Изтегли