Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАПОВЕД № 212 а /15.06.2023г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, приета с Постановление на МС № 182/24.07.1996 г., Заповед № РД – 104/25.05.2022 г. на Областен управител на област Пазарджик

https://www.livechatalternative.com/