Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000578 ,,РЕКА МАРИЦА“, КОЯТО ЗОНА Е ЧАСТ ОТ ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА ,,НАТУРА 2000“.ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЗОНАТА ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО.

https://www.livechatalternative.com/