Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

До
„КРЕЗ“ ЕООД

Дата 10.05.2024
С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни
дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще
предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица.

https://www.livechatalternative.com/