Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово

Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

 

Документи:

Информация – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/