Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № ПК-24-ПР/2024 Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:,,ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 24414.21.46 В М. ВЕЛИЧКОВИЦА И 24414.22.62 В М. МЕЧКАРА ПО КККР НА С. ДЪБРАВИТЕ, ОБЩ. БЕЛОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИМИТЪР ЗДР. ИВАКИМОВ

https://www.livechatalternative.com/