Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоелектрическа централа с мощност до 3000 кW“ в м. „Дорачко келеме“

Инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоелектрическа централа с мощност до 3000 кW" в ПИ с идентификатор 00165.11.117, м. "Дорачко келеме", по КККР на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик

Документи:

РИОСВ – 25 от 07.04.2021 г. – Изтегли