Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден – река Марица

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден – река Марица с цел – "Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита на вредното въздействие на водите"

Обект ; Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за ,,Дунева махала,, и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на р. Марица в село Момина клисура, общ. Белово,общ. Пазарджик,,

 

Документи:

Съобщение – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/