Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За официална церемония „Първа копка“ по проект № BG16М1ОР002-2.010-0038-Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово