Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: „Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово“

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: "Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово"

Обявления

04.10.2019 г.

https://www.livechatalternative.com/