Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID-9040452

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания – идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово ID-9040452.

Документация:

Оценка за съответствие- Изтегли

Допълнение към обяснителна записка –Изтегли

Административни сведения- Изтегли

Проект на договора – Изтегли

Съобщение – Изтегли

Централна градска част 2 – Изтегли

Указания за изготвяне на офертата – Изтегли

Ценово предложение – Изтегли

Техническо предложение – Изтегли

Декларации образец- Изтегли

Декларация за оглед на обекта – Изтегли

Количествена сметка – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/