Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 9049334

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. „Освобождение“ и бул. „Юндола“ в град Белово, община Белово“. ID: 9049334

Техническа спецификация – Изтегли

Техническо предложение – Изтегли

Проект на договор – Изтегли

Методика за оценка – Изтегли

КСС – Изтегли

Образец №1 – Административни сведения – Изтегли

Образец №2 – Декларация по чл.47 от ЗОП – Изтегли

Образец №3 – Списък – декларация на строителството – Изтегли

Образец № 4-5 – Декларация за техническо оборудване и технически лица – Изтегли

Образец №6 – Техническо предложение – Изтегли

Образец №7 – Ценово предложение – Изтегли