Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Белово, с цел кандидастване по ПРСР 2014-2020 г. ID: 00112-2015-0011

Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Белово, с цел кандидастване по ПРСР 2014-2020 г. ID: 00112-2015-0011

Обявления

28.12.2015 г.

Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Белово, с цел кандидастване по ПРСР 2014-2020 г. ID: 00112-2015-0011

Документи за участие

28.12.2015 г.

Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Белово, с цел кандидастване по ПРСР 2014-2020 г. ID: 00112-2015-0011

Разяснения по документацията

28.01.2016 г.

Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Белово, с цел кандидастване по ПРСР 2014-2020 г. ID: 00112-2015-0011

Протоколи и документи на комисиите

05.04.2016 г.

Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Белово, с цел кандидастване по ПРСР 2014-2020 г. ID: 00112-2015-0011

Договори и анекси

02.08.2016 г.

Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Белово, с цел кандидастване по ПРСР 2014-2020 г. ID: 00112-2015-0011

 

https://www.livechatalternative.com/