Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ – VI – пл. Освобождение“ в гр. Белово. ID 667257

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ – VI – пл. Освобождение“ в гр. Белово ID: 667257

Обявления

18.05.2015 г.

 

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ – VI – пл. Освобождение“ в гр. Белово ID: 667257

Документи за участие

20.05.2015

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ – VI – пл. Освобождение“ в гр. Белово ID: 667257