Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект „Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово“

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово",  Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

Срок за подаване на оферти до 09.11.2017 год. до 17,00 часа

Документи:

Документи – Обучения / 02.11.2017 г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/