Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси ID: 00112-2018-0007

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за целите на проект "Ремонт, Реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Община Белово – ДГ Щурче" ID: 00112-2018-0007

Документи:

Обявление за възложена поръчка / 31.05.2019г. / – Изтегли

Договор АРД-38 / 31.05.2019г. / – Изтегли

Обявление АОП – ТЕД / 02.06.2019г. / – Изтегли

Обявление АОП 914437 на договор АРД-38 / 02.06.2019г. / – Изтегли

Анекс 1 и Обосновка към Договор АРД-38/19.12.2018 – "Делчев Инженеринг" ЕООД / 29.05.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/